Digital markedsføringsstrategi – Helt enkelt

Svært mange store og små bedrifter har ikke definert en digital markedsføringsstrategi. Utviklingen i samfunnet og teknologien har lenge pekt i retningen av at bedrifters tilstedeværelse i digitale kanaler er essensielt for å overleve i dagens marked. Så ble verden rammet av en pandemi, og bedrifter som tidligere har brukt den største delen av markedsføringsbudsjettet på tradisjonelle plattformer prøver desperat å forstå hva som skal til for å lykkes online. I dette innlegget skal jeg forklare hva en digital markedsføringsstrategi er og hvilke elementer som bør være med for at den skal bli så effektiv som mulig.

Hentet fra Unsplash

Digital markedsføringsstrategi, enkelt fortalt

«Vi kan definere strategi som en organisasjons langsiktige valg og handlinger i omskiftelige omgivelser.»

Lene Pettersen i boka «Hva er strategi?».

Digital markedsføringsstrategi må inneholde det strategier flest inneholder; nemlig en analyse av nåsituasjonen, en plan eller retning for langsiktige handlinger og implementering. I tillegg omhandler denne typen strategi alle markedsføringstiltak og aktiviteter som gjennomføres i digitale kanaler. Det overordnede målet for digital markedsføringsstrategi er det samme som for tradisjonell markedsføring, man ønsker å nå potensielle og eksiterende kunder der de er – og i 2020 er de sannsynligvis online.

Å være tilstede og markedsføre i digitale kanaler gir bedrifter en unik mulighet til å utøve personlig en-til-en kommunikasjon og på denne måten bygge tillit hos kundene. Trygghet og tillit er med på å styrke merkevarer, og er kanskje noe av grunnen til at mye statistikk tyder på at digitale markedsføringsstrategier en betydelig høyere avkastning i form av ROI enn tradisjonell markedsføring.

Hva må være med?

Generelt sett ønsker de fleste bedrifter noe så banalt som å tjene penger. For å oppnå dette er det viktig å ta beslutninger som kan gi bedriften fordeler i fremtiden. Mange er på jakt etter varige konkurransefortrinn, noe som skiller dem fra mengden. Med digital markedsføring har bedrifter mulighet til å skaffe seg et slikt fortrinn ved for eksempel å utvikle, forsterke og tydeliggjøre sitt image. Digital markedsføringsstrategi skal føre bedriften nærmere dens overordnede mål – hva enn denne måte være. Det finnes utrolig mange måter å utforme en digital markedsstrategi på, men enkelte elementer og struktur som går igjen.

  • Mange mener at den viktigste jobben for å utarbeide en god strategi er forarbeidet. Enhver god strategi begynner med en grundig situasjonsanalyse, det finnes verktøy og modeller som strukturerer dette arbeidet som for eksempel SWOT og PESTELE. Ved å forstå og analysere virksomheten, nære omgivelser og trender som preger bransjen og markedet lager bedrifter seg et godt grunnlag for å sette gode målsetninger, innsiktsfull produktutvikling og valg av strategi videre. Begrepet nære omgivelser omfatter både mikro og makro omgivelser. Bedriftens mikro omgivelser innebærer alle aktørene, for eksempel målgruppen og konkurrenter, i relativt nær relasjon til bedriften, deres samspill og påvirkning på hvordan bedriften forholder seg til markedet. Makro omgivelsene defineres av de ytre kreftene: politikk, økonomiske- og sosiale forhold, teknologi, lovgivning og miljø. Alle disse kreftene har en direkte innvirkning på hvordan bedriften driftes og det markedet den opererer i. For å oppsummere er de viktigste elementene å analysere for å forstå nåsituasjonen: Mikro og makro omgivelsene til bedriften, markedet, konkurrenter, målgruppen og deres kundereise. Sett gode, målbare og konkrete mål.
  • En digital markedsføringsstrategi omhandler hvordan man skal komme i kontakt med kunder, på rett sted til rett tid. Derfor bør bedrifter som et minimum utforme mål som tar for seg målgruppen, kanaler, budskap/kommunikasjon og kundereisen. Effektive nettbaserte markedsføringsstrategier klarer å optimalisere samspillet mellom disse faktorene slik at bedriften oppnår høyest mulig ROI. Når det kommer til måloppnåelse er det enklere å måle eksempelvis salgskonverteringer og leads, fremfor oppfattelse av omdømme. For sistnevnte er det viktig å definere målbare parametere som forenkler prosessen med å analysere faktisk måloppnåelse.
  • Neste element som må være med er en plan, denne kan også ses på som en generell retning for bedriften. Denne planen skal beskrive hvilke handlinger, tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres, og for digitale markedsføringsstrategier skal dette fortrinnsvis foregå i digitale kanaler. Dette omfatter også hvilke kanaler eller plattformer som skal brukes, hvordan budskapet skal utformes og budsjetthensyn. Det finnes en rekke markedsføringstiltak og aktiviteter der ute på det store internettet, men de jeg personlig synes er viktigst å ha på plass er: Søkemotoroptimalisering populært forkortet til SEO, optimalisering av egne nettsider, innholdsmarkedsføring, markedsføring på sosiale medier og e-postmarkedsføring.
Bilde hentet fra Unsplash
  • Implementering!! Man trenger nødvendigvis ikke ha alle deler av strategien planlagt på detaljnivå før man setter i gang, så lenge den overordnede retningen fungerer som en rettesnor for bedriftens ansatte. Så implementer og analyser underveis, muligheten for å justere mål og tiltak er alltid tilstede.

«In real life, strategy is actually very straightforward. You pick a general direction and implement like hell»

Jack Welch i boka «Winning»

Oppsummering

Digital markedsføring handler i stor grad om å benytte seg av alle dataene man samler fra det nettbaserte markedet. Dataene hjelper bedriftene med å identifisere potensielle kunder, skape en friksjonsfri kundereise gjennom kjøpstrakten og måle effekt. Markedsføringsaktiviteter som foregår online er mer målbare og kan enkelt stoppes eller endres om de ikke fungere optimalt. I tillegg har man større mulighet til å eksperimentere for å finne budskapet som kommuniserer best. Med andre ord har bedrifter mulighet til å lære, forstå og forbedre kontakt med kundene i sann tid. Alt dette ligger til grunne for å utvikle innsiktsbaserte mål, aktiviteter og tiltak som tilsammen er med på å gjøre markedsføringen mer hensiktsmessig og kostnadseffektiv enn tradisjonell markedsføring. Hvis din bedrift ikke har utarbeidet en digital markedsføringsstrategi i dag, kan det bety at dere går glipp av en stor økonomisk gevinst og verdifulle leads.

/Hanna M. Stubberud

Kilder:

Chaffey, Dave og Fiona Ellis-Chadwick. 2019. Digital Marketing. 7.utg. UK: Pearson Education Limited.

https://www.sempro.no/nyheter/viktigste-digital-markedsforing

https://mediaaccess.no/digital-markedsforingsstrategi/

https://labsmarketing.no/blogg/digital-markedsf%C3%B8ring-hva-er-det-egentlig

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *