Et innblikk i min studiehverdag

Denne uken har jeg og de andre studentene startet på den tredje modulen i valgemnet om bærekraftig og digital varhendel. Denne modulen handler om e-varehandel og foreleseren som leder an heter Karl Philip Lund (KP). På grunn av den spesielle tiden vi alle står midt opp skal forelesningene foregå digitalt på Zoom, noe som byr på nye utfordringer og muligheter både for foreleser, gjesteforelesere og studentene. Her handler det i aller høyeste grad om refokusering og å se «det store bilde», derfor var det viktig både for studentene og KP å dele hvordan man på best mulig måte tilegner seg kunnskap. I tillegg gjestet tidligere studenter ved Høyskolen Kristiania – Even Ødegård og Eivind Bodding, bedre kjent som «Markedsføringspodden», forelesningen.

Foto av Jess Bailey – publisert på Unsplash

Tips til å tilegne seg kunnskap

Det kan være vanskelig å finne motivasjon og disiplin når man jobber hjemmefra, derfor var det sårt tiltrengt når KP delte med studentene om hvordan han lærer.

 • Research: les deg opp, vær nysgjerrig og husk at Google er din venn!
 • Dele: Det finnes en rekke sider hvor man kan dele og andre har delt sine kunnskaper om forskjellige temaer. For eksempel Quora, Slideshare, Youtube og diverse faglige blogger. Kan man lage noe som er interessant eller nyttig for andre?
 • Diskutere: Snakk og diskuter med likesinnede, være åpen for å lære, prøve og feile.
 • Praksis: I prosessen er det viktig for utviklingen at man er villig til å prøve og feile. I mange tilfeller kan man teste ut systemer, programvarer eller teorier i liten skala først, får så å implementere disse i et større omfang ved et senere tidspunkt. Det er greit å ikke få til alt med en gang, det er dette man lærer av!
 • Skrive: Dokumenter læringsprosessen din gjennom alle stegene ovenfor. Det kan være lurt å skrive et sammendrag av de viktigste oppdagelsene dine, skriv det gjerne som et blogginnlegg.
 • Øve: Å tilslutt bør man øve! For å få best mulig utbytte er det lurt å gjøre ting i praksis, det handler om å omdanne kunnskapen til handling.

Mange av punktene over resonnerer godt hos studentene. Når studentene skulle fortelle hvordan de lærer var det disse stikkordene som gikk igjen: Gruppearbeid, diskusjoner, lære bort til andre, blogging og prøve å finne ut av ting selv.

Evnen til å tilegne seg kunnskap og raskt omdanne kunnskapen til handling er den ultimate konkurransefordel. #DIG2103

Markedsføringspodden

Even og Eivind har laget «markedsføringspodden», en overraskende uformell og lettbeint podkast om mange av de store og litt utfordrende temaene innenfor markedsføringsverdenen. Podkast er et medium som stadig blir mer populært, og som gir helt nye muligheter for enkeltpersoner og bedrifter til å kommunisere med forbrukerne. Det finnes mange gode grunner til å starte opp en podkast, blant annet at det fortsatt oppfattes som vanskelig å utforme og produsere denne typen innhold slik at det fortsatt er få som gjør det og dermed er konkurransen mindre.

Vil du vite mer om denne podkasten og lurer på om den er noe for deg? Sjekk ut blogginnlegget «Verdt å få med seg – Markedsføringspodden» av Stine Sauro Hellesten.

Podkast-cover for Markedsføringspodden

Markedsføringspodden om epost-markedsføring

På slutten av forelesningen fortalte Even og Eivind om viktigheten av e-postmarkedsføring og hvordan man kommer i gang med dette.

En tommelfingerregel i markedsføringsbransjen er «det er billigere og lettere å holde på eksisterende kunder, enn å skulle skaffe nye», denne reglen er på mange måter det e-postmarkedsføring bygger på ved at man som regel sender ut e-poster til de som har sagt de er interessert i produktene dine eller som allerede har handlet hos deg. Disse forbrukerne har en eller annen form for kjennskap til din bedrift og muligens har intensjoner om å gjennomføre kjøp. I tillegg er e-post en foretrukket kanal av forbrukerne til å motta reklame.

For nye og veletablerte bedrifter kan det være helt essensielt å komme i gang med e-postmarkedsføringen, Even og Eivind ga studentene disse stegene for hvordan å gå frem med dette arbeidet:

 • Bygg en e-postliste: Den beste måten å bygge en god og kvalitetsrik e-postliste er ved å tilby kunden en eller annen form for verdi for at de skal gi fra seg sin e-postadresse. Denne verdien kan for eksempel være noe så enkelt som at kunden får tilgang til eksklusive grupper, seminarer eller tilbud for alle andre.
 • Posisjonering: Pass på at det er enkelt for kunden å gi fra seg e-post informasjonen og ikke ha noen unødvendige sperrer som for eksempel at man må kjøpe noe. Plassering av påmelding til blant annet nyhetsbrev er i mange tilfeller avgjørende for om kundene gjennomfører denne konverteringen. Pop-up, rabattkoder og informasjon bør være plassert høyt på landingssiden for å fungere optimalt.  
 • Velg riktig verktøy: Det finnes en rekke leverandører som forenkler oppgavene forbundet med e-postmarkedsføring, velg det som passer best til din bedrift og innhold. I tillegg kan det være lurt å prøve ut noen av systemene og at man velger et som er lett å jobbe i.
 • Velg riktig type e-post: Det er en e-post til enhver begivenhet, om det er nyhetsbrev, kunngjøring om et nytt produkt/påfyll, remarketing, invitasjon til arrangementer eller som så mange bedrifter har gjort i det siste informasjon rundt deres håndtering av corona krisen. Om man velger å sende ut transaksjonsmeldinger, det vil si e-poster som sendes ut fordi kunden eksempelvis har handlet, kan det være gøy å eksperimentere litt med utformingen av disse. Transaksjonsmeldinger har en forholdsvis høy åpningsrate (rundt 90%), de er derfor en unik mulighet til å engasjere og kommunisere med kundene.
 • Skriv e-poster som er lest: Ha et godt emnefelt slik at kundene åpner og leser e-postene dine. Tenk på at kundene ofte ser både avsender, emnefeltet og en forhåndsvisning – og at man har tilpasset disse til forskjellige enheter. Ha klare «call-to-action» slik at kundene forstår tilbudet og enkelt kan trykke seg videre til disse.
 • Ha gode landingssider: Det kan være lurt å teste ut forskjellige type landingssider for å se hva som fungere best for din bedrift. Kunden bør forstå hvilken handling de skal foreta seg når de lander på siden uten å blir forstyrret av mye annen informasjon.
 • Mål effekter: Helt til slutt handler det om å måle resultatene dine. Eksempel på variabler som kan være lure å måle: unike åpninger, bounces, avmeldinger, click-through rate og salg.
Foto fra Campaign Creators publisert på Unsplash

Det som er sikkert er at hver forelesening inneholder et mangfold temaer og gode tips! Som student er man nødt til å være tilpasningsdyktig, nysgjerrig og interessert, for sin egen del og foreleserens.

/Hanna M. Stubberud

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *