Klimaendringer, bærekraft og business

I dette blogginnlegget skal jeg se nærmere på FNs bærekraftsmål og hvordan IKEA som en stor bedrift i varehandelmarkedet jobber med å nå noen av disse målene.

Det er noe stort på gang, verden har gjennomgått og gjennomgår fortsatt en enorm global omveltning på grunn av menneskelig påvirkning. Ekstrem fattigdom, flom, tørke, temperaturendringer, issmelting, skiftninger i komplekse økosystemer og en regnskog som brenner – dette er bare starten på den lange listen av utfordringer vi som verdenssamfunn står overfor i dag. Som omveltninger flest tvinger klimaendringene enkeltmennesker så vel som bedrifter til å endre tankemønster og handle annerledes.

Bærekraftmålene

Høsten 2015 under FNs generalforsamling, vedtok medlemslandene en arbeidsplan bestående av 17 omfattende bærekraftmål for sosial, økonomisk og bærekraftig utvikling i verden frem mot 2030. Det er spennende hvordan land, sivilsamfunn og næringsliv gyver løs på den enorme og globale oppgaven det er å prøve å nå disse målene. Bedrifter er en viktig del av næringslivet, og hvordan de driver virksomhet har stor innvirkning på miljø og samfunn. De står blant annet for store innvesteringer i utviklingen av infrastruktur og sosialvekst i u-land. Samtidig er gevinsten stor for bedrifter som velger å satse på bærekraft; mye tyder på at disse bedriftene har et bedre omdømme, høyere kundeetterspørsel og at denne faktoren er avgjørende får å bli sett på som en potensiell arbeidsgiver.

Bilde hentet her

Hvordan jobber IKEA med bærekraftmålene?

Ikea er en bedrift som har valgt å ta bærekraftig utvikling på alvor. Videre skal jeg se på hvilke tiltak et av verdens største varehandelsselskaper gjør for å nå flere av FNs bærekraftmål. For å forstå disse tiltakene ønsker jeg å se på definisjonen av bærekraftig utvikling i et bedrift- og businessperspektiv. Frida Sundbye har på sin faglige blogg satt FNs begrepsforklaring inn i bedriftskontekst og kommet frem til denne definisjonen:

«Bærekraftige bedrifter er foretak som driver sin virksomhet på så måte at utviklingen og verdiskapningen imøtekommer forbrukerens behov i dag, men også med hensyn til fremtidige generasjoner av forbrukere og deres behov.» (les mer her).

For å tydeliggjøre hvordan Ikea konstant jobber for å ha en positiv innvirkning på mennesker og miljøet, har de publisert deres bærekraftstrategi «People and Planet positiv» på deres nettsider. I dette omfattende dokumentet kan man lese hvordan Ikea i hovedsak har identifisert tre av FNs bærekraftmål som de mener er mest relevant for deres virksomhets:

  • Bærekraftmål 13 – Stoppe klimaforandringene
  • Bærekraftmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Bærekraftmål 10 – Mindre ulikhet

Ikea har allerede iverksatt en rekke tiltak for å gjøre deres verdikjede, fra råstoff til forbruker, mer bærekraftig. Mer spesifikt ønsker jeg å trekke frem implementeringen av IWAY, systematisk kartlegging av årsakene til matsvinn og produksjon av kjøkkenet «Kungsbacka».

Skjermdump fra IKEAs bærekraftstrategi

The IKEA Way

For å nå bærekraftmål 12 og 10 har Ikea utviklet IWAY, et sett med etiske retningslinjer for innkjøp av produkter, materialer og tjenester. Disse retningslinjene har menneskerettigheter, miljøvern, sikkerhet på arbeidsplassen og Ikea egne verdier som grunnpilarer. Når leverandører og underleverandører er IWAY godkjent føler Ikea seg sikre på at disse står for ansvarlig produksjon og drift. I tillegg tar de klar avstand fra tvangsarbeid, menneskehandel og barnearbeid.

Ved å kartlegg årsakene til matsvinn har Ikea varehus klart å motivere sine medarbeidere til å ta ansvar for sitt matsvinn. Når man har reelle tall på sitt matsvinn får hver enkelt medarbeider oversikt over hva de faktisk kan bidra med, dette virker motiverende for mange. I restaurantene jobbes det med å få riktig porsjonering, bruke sesongvarer som kundene ønsker og planlegge produksjon mot salg. Også her er oversikten over gårsdagens matsvinn med på å tilrettelegge og kartlegge hvilke faktiske tiltak som må til på daglig basis. I følge Ikeas egen nettside har Ikea Norge redusert matsvinnet med 42% allerede, takket være dette tiltaket.

Sist men ikke minst kommer introduksjonen av «Kungsbacka», et kjøkken hvor frontene er laget av resirkulert tre og PET-flasker. Plast er av de virkelig store klimaproblemene som Ikea har valgt å utvikle et direkte tiltak mot. Å kjøkkenet har 25 års garanti, er like slitesterkt og stilrent som et kjøkken laget av ikke resirkulerte materialer.

Oppsummering

Over har jeg listet opp noen tiltak Ikea har satt i gang for å endre retningen på hvordan man kan drive en suksessfull og bærekraftig business. FNs bærekraftmål ligger til grunne og fungerer som en rettesnor for hvordan Ikea utvikler og driver business, setter seg mål og ambisjoner og samarbeider med leverandører og andre partnere. Som jeg håper du har forstått ved å lese dette blogginnlegget handler bærekraftig utvikling om mye mer enn å ivareta klima og miljø – man må også ta hensyn til utviklingen og ivaretakelsen av økonomi og sosiale forhold.

 / Hanna M. Stubberud

Kilder:

Frida Sundbye. 24. august 2019. «Hva er en bærekraftig bedrift?». Hentet 16. februar 2020 fra: https://www.fridasundbye.com/2019/08/24/hva-er-en-baerekraftig-bedrift/

IKEA. Bærekraftstrategi. Lesedato 13. februar 2020:  https://www.ikea.com/ms/no_NO/pdf/sustainability_report/IKEA%20Sustainability%20Strategy_People%20%20Planet%20Positive.pdf

Wendy Woods om hvilke fordeler en bærekreftig bedrift får: https://www.ted.com/talks/wendy_woods_the_business_benefits_of_doing_good/up-next

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *